Skip to main content

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking

Gepubliceerd op: woensdag 13 december 2023 | 13:42

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen, ofwel de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd zijn aangeleverd.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online informatie kunt ophalen, een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. Het Omgevingsloket is te raadplegen via de volgende website: www.omgevingswet.overheid.nl(externe link)
  • De bestemmingsplannen, beheerverordening en wijzigingsplannen in de gemeente Kerkrade worden per 1 januari 2024 omgevormd tot één Omgevingsplan Kerkrade. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de functie en activiteiten van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem, water – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over vergunningaanvragen. Een kortere procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een normale procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In de basis is de beslistermijn dan ook 8 weken, in sommige uitzonderlijke gevallen is de beslistermijn 26 weken bij de uitgebreide procedure.

Het online Omgevingsloket

Tot 1 januari 2024 kunt u een melding of vergunning indienen in het oude Omgevingsloket Online (OLO). Vanaf 1 januari 2024 moet u dit doen in het nieuwe Omgevingsloket (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het nieuwe omgevingsloket is te raadplegen via de volgende website: https://omgevingswet.overheid.nl/

U kunt voor de volgende zaken terecht in het nieuwe Omgevingloket:

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke, provinciale en lokale regels op een locatie gelden. Deze informatie is te raadplegen via: https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
  • Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op kerkrade.nl/omgevingswet

Ook kunt u vanaf 1 januari op afspraak terecht bij onze fysieke omgevingsbalie. Hier kunt u vragen stellen over de Omgevingswet. Bel vanaf 1 januari naar 14 045 om een afspraak in te plannen.