Skip to main content

Gemeente Maastricht: Verhoging parkeertarieven per 2024

Gepubliceerd op: woensdag 13 december 2023 | 13:19

Het college van de gemeente Maastricht heeft besloten om per 1 januari 2024 de parkeertarieven aan te passen. Na jarenlang een gelijk parkeertarief te hebben gehanteerd, verhoogt de gemeente nu de tarieven. Deze verhoging geldt zowel voor het parkeren op straat als voor parkeervergunningen.

Wat houdt de verhoging in?
Het tarief voor straatparkeren in de binnenstad wordt verhoogd van 3,00 euro naar 3,50 euro per uur. In het overige gebied gaat het tarief omhoog van 1,50 euro naar 1,80 euro per uur. Het dagtarief voor gebieden zonder maximum parkeerduur wordt verhoogd van 6,80 euro naar 7,80 euro.

Parkeervergunningen worden ook duurder
Daarnaast verhogen we de tarieven voor parkeervergunningen met 15 procent. Hieronder ziet u de tarieven voor de meest aangevraagde vergunningen voor het jaar 2024:

  2024 (per maand)
Binnenstad 1e vergunning  28,52 euro
Overig gebied, 1e vergunning  4,77 euro
Overig gebied, 2e vergunning  7,16 euro
Overig gebied, woon-werkvergunning 54,58 euro

Kosten naheffingsaanslag parkeerbelasting
Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de boete voor het niet betalen van parkeerbelasting 76,70 euro. Dit is het maximumbedrag dat is vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tarieven Q-Park garages en terreinen
De tarieven voor de Q-Parkgarages en -terreinen in Maastricht veranderen in 2024 niet. 

Lees meer over parkeren in Maastricht